• ÚNIA PRE ZDRAVŠIE SRDCE

  POMÁHAME ĽUĎOM
  S CHORÝM SRDCOM

  VIAC INFORMÁCIÍ

 • NA OCHORENIA SRDCA A CIEV
  UMIERA KAŽDÝ DRUHÝ SLOVÁK

  Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na jednom
  z najhorších miest v Európe. Horšie sú na tom v rámci Európskej únie iba Rumunsko
  a Bulharsko. V roku 2012 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí.

  VIAC INFORMÁCIÍ

Aktuality

Charta 70/2023 – výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou

12. Marca 2020

Vďaka svedomitému prístupu pacienta je možné zabezpečiť nielen zlepšenie zdravotného stavu, ale môžu si predĺžiť aj aktívny život či zlepšiť celkovú kvalitu života. Aj toto sú niektoré z dôvodov, pre ktoré na Slovensku vznikla Charta 70/2023 – výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou. Ide o iniciatívu odborných spoločností (Slovenská hypertenziologická spoločnosť, Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva), a pacientskej organizácie Únia pre zdravšie srdce. Ich cieľom je vo zvýšenej miere hovoriť o riziku hypertenzie a chrániť tým svojich pacientov pred vážnymi komplikáciami, ktoré vysoký krvný tlak prináša. Víziou odborníkov je zároveň zlepšiť kontrolu hypertenzie na Slovensku využívaním nových odporúčaní v každodennej praxi, a zároveň primäť pacientov k tomu, aby k svojmu ochoreniu pristupovali zodpovedne. Odborníci sa chcú priblížiť k naplneniu vízie mať 70% pacientov s dobre kontrolovanou hypertenziou do roku 2023.

Slovensko patrí v dostupnosti diagnostiky a liečby hypertenzie k svetovej špičke, situácia v manažovaní pacientov s týmto ochorením je však podobne ako v mnohých európskych krajinách alarmujúca. Podľa dát je len polovica hypertonikov diagnostikovaná a z tých, ktorí o svojom ochorení vedia, menej ako polovica dosahuje cieľové hodnoty tlaku krvi. Dôsledkom zle liečenej hypertenzie sú kardiovaskulárne komplikácie či už z dôvodu nedostatočnej osvety, zlej adherencie pacienta k liečbe či inercii lekára. Odborníci z lekárskych spoločností, ktorí sa do Charty 70/2023 zapojili, svojím podpisom symbolicky deklarovali svoje každodenné úsilie vedúce k naplneniu spoločnej vízie – lepšej kontroly hypertenzie na Slovensku. Lekári sa môžu registrovať na www.sks.sk .

V súčasnosti zároveň prebieha skríning artériovej hypertenzie, do ktorého sa zapojili desiatky ambulancií všeobecných lekárov, v rámci projektu Pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku. Meranie tlaku sa uskutočňuje podľa metodických pokynov vypracovaných v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH) pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2018.

Priložené súbory
Galéria
Tlačové správy
15
SEP
2019
Spoločne vybehnime-vykročme za zdravším srdcom už 20.9.2019 pri OC Eurovea.
12
SEP
2019
Odborné edukácie, názorné ukážky a pohybové aktivity. Toto všetko a omnoho viac prinesie ďalší...
03
OKT
2017
Bratislavu a Košice spojí v piatok a sobotu Beh zdravia s podtitulom Vykročte alebo vybehnite...
Ďalšie tlačové správy
Zatvoriť