• ÚNIA PRE ZDRAVŠIE SRDCE

  POMÁHAME ĽUĎOM
  S CHORÝM SRDCOM

  VIAC INFORMÁCIÍ

 • NA OCHORENIA SRDCA A CIEV
  UMIERA KAŽDÝ DRUHÝ SLOVÁK

  Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na jednom
  z najhorších miest v Európe. Horšie sú na tom v rámci Európskej únie iba Rumunsko
  a Bulharsko. V roku 2012 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí.

  VIAC INFORMÁCIÍ

Katetrizácia

Katetrizácia srdca umožňuje odhaliť, či sú srdcové cievy upchaté. Pri tomto vyšetrení sa do cievy v slabine alebo na predlaktí zavedie tenká ohybná trubička - katéter, ktorá sa postupným zavádzaním cez cievu dostane až k srdcu. Tam sa do koronárnej artérie (tepny, ktorá zásobuje tkanivo srdca) vstrekne špeciálne farbivo, ktoré je možné vidieť na röntgene a tak je možné sledovať, či je cieva priechodná alebo nie. Toto vyšetrenie realizované pri katetrizácii voláme Koronarografia. Pri katetrizácii sa merajú tiež tlaky v jednotlivých dutinách srdca alebo sa z nich berú vzorky, čo umožní diagnostikovať rôzne poruchy srdcovej činnosti.

Zákrok sa vykonáva v sterilných podmienkach a miesto vpichu je pred výkonom znecitlivené lokálnym anestetikom.