• ÚNIA PRE ZDRAVŠIE SRDCE

  POMÁHAME ĽUĎOM
  S CHORÝM SRDCOM

  VIAC INFORMÁCIÍ

 • NA OCHORENIA SRDCA A CIEV
  UMIERA KAŽDÝ DRUHÝ SLOVÁK

  Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na jednom
  z najhorších miest v Európe. Horšie sú na tom v rámci Európskej únie iba Rumunsko
  a Bulharsko. V roku 2012 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí.

  VIAC INFORMÁCIÍ

Chirurgická a prístrojová liečba

 • Angioplastika a použitie stentov - Angioplastika je nechirurgický zákrok, pomocou ktorého sa zvyšuje prietok krvi v zúžených cievach. Lekár pri ňom zavedie do cievy pomocou katétra balónik, ktorý sa v zúženom mieste cievy nafúkne a tak stlačí usadeninu, ktorá cievu zužuje. Potom sa balónik opäť sfúkne a spolu s katétrom vytiahne. Aj po tomto zákroku sa však cievy môžu znova upchať, preto sa často použije tzv. stent. Je to trubička z jemnej sieťoviny zvinutá do malého priemeru a pomocou balónového katétra sa umiestni na miesto, ktoré je zablokované. Keď sa balónik sfúkne, stent sa rozvinie, čím vytvorí v cieve pevnú oporu a udržiava ju priechodnú.
 • Koronárny bypass - využíva sa u pacientov, u ktorých iné liečebné metódy nepomohli alebo sú cievy príliš upchaté. Je to chirurgický zákrok, pri ktorom sa časť cievy (obyčajne sa odoberá z dolnej končatiny alebo hrudníka) našije na upchaté miesto tepny, ktoré sa tým obíde (premostí) a krv potom prúdi cez „novú“ našitú cievu.
 • Operácie srdcových chlopní - Cieľom je opraviť alebo nahradiť srdcové chlopne, ktoré nepracujú správne. Existuje viacero typov zákrokov, od minimálne invazívnych až po otvorené operácie srdca:
  • Balóniková dilatácia – zákrok, pri ktorom sa cievou zavedie do zúženej chlopne tenký katéter s balónikom. Ten po nafúknutí uvoľní zúženie a obnoví prúdenie krvi. Ide o menej invazívny zákrok, ako otvorené operácie srdca.
  • Chirurgická plastika (rekonštrukcia chlopne) - operácia, pri ktorej sa zrasty v chlopni odstránia a chlopňa sa opraví.
  • Náhrada poškodenej chlopne umelou protézou – odstránenie nefunkčnej chlopne a všitie náhrady z plastu, kovu alebo biologického materiálu – chlopňová protéza.
 • Kardioverzia - Je to spôsob liečby fibrilácie predsiení, pri ktorom sa cez špeciálne gélové podložky upevnené na hrudníku pôsobí na srdce elektrickým výbojom. Pomocou šoku srdce opäť „naskočí“ na svoj normálny rytmus. Je to veľmi účinná liečba, najmä ak ide o začínajúce ochorenie.
 • Ablácia - Je to chirurgický zákrok, pri ktorom sa poškodia alebo zničia drobné oblasti v srdcovej predsieni, v ktorých môžu vznikať abnormálne elektrické signály spôsobujúce artymiu. Tým sa podarí dosiahnuť normálny rytmus. Zákrok sa vykonáva pomocou ohybných katétrov, ktoré sa zavedú do ciev a pod kontrolou röntgenu až do dutín srdca. Tkanivo sa potom zničí buď teplom (rádiofrekvenčná energia) alebo naopak chladom (kryoenergia).
 • Implantovanie pacemakera – kardiostimulátora - je to drobné elektrické zariadenie, ktoré sa implantuje do tela pacienta. Slúži na úpravu činnosti srdca pomocou elektrických impulzov, ktoré prístroj do srdca vysiela. Existujú kardiostimulátory, ktoré sa zapínajú automaticky, len keď srdcová činnosť klesne pod istú hranicu, alebo prístroje s pevne nastavenou frekvenciou, obyčajne 70 impulzov za minútu.
 • Implantovanie kardioverter-defibrilátora – je to prístroj, ktorý sa implantuje do hrudníka a elektrickým výbojom dokáže „naštartovať“ srdce, pokiaľ sa zastaví. Okrem tepu kontroluje aj rytmus srdca a pokiaľ zaznamená príliš rýchly, abnormálny srdcový rytmus, elektrickým výbojom jeho rytmus napraví. Využíva sa preto pri liečbe srdcových arytmií, ale aj u ľudí, ktorým hrozí náhla zástava srdca, napríklad pri kardiomyopatii, po srdcovom infarkte, komorovej fibrilácii a podobne.
 • Mechanický podporný systém ľavej komory – ide o podporné zariadenie s funkciou pumpy, ktoré sa umiestňuje do hrudníka pacienta a pomáha srdcu pumpovať okysličenú krv do organizmu. Nenahrádza srdce, ale pomáha mu vykonávať jeho funkciu – zabezpečiť normálne prúdenie okysličenej krvi zo srdca do tela. To môže rozhodnúť o živote alebo úmrtí pacienta, ktorého srdce je oslabené a potrebuje si oddýchnuť po otvorenej operácii srdca, u pacientov, ktorých srdce je príliš slabé a nedokáže dostatočne pumpovať krv ako aj u ľudí, ktorí čakajú na transplantáciu srdca. Podporný systém ľavej komory sa využíva ako doživotná liečba aj u pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť transplantáciu alebo sú v poslednom štádiu srdcového zlyhávania.
 • Transplantácia srdca – znamená nahradenie pacientovho chorého srdca zdravým srdcom od darcu. Transplantácia je vhodná pre vybraných pacientov, ktorí spĺňajú medicínske kritériá. Je metódou liečby v prípadoch, kedy je srdce natoľko poškodené, že iná liečba už nie je účinná, no pritom celkový zdravotný stav pacienta je dobrý. Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré si vyžadujú transplantáciu srdca, patria:
  • Dilatačná kardiomyopatia
  • Závažná koronárna choroba srdca so zjazvením tkaniva srdca v dôsledku srdcového infarktu
  • Vrodené defekty srdca