• ÚNIA PRE ZDRAVŠIE SRDCE

  POMÁHAME ĽUĎOM
  S CHORÝM SRDCOM

  VIAC INFORMÁCIÍ

 • NA OCHORENIA SRDCA A CIEV
  UMIERA KAŽDÝ DRUHÝ SLOVÁK

  Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na jednom
  z najhorších miest v Európe. Horšie sú na tom v rámci Európskej únie iba Rumunsko
  a Bulharsko. V roku 2012 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí.

  VIAC INFORMÁCIÍ

Slovník pojmov

Ablácia - je to chirurgický zákrok, pri ktorom sa poškodia alebo zničia drobné oblasti v srdcovej predsieni, v ktorých môžu vznikať abnormálne elektrické signály. Tým sa podarí dosiahnuť normálny rytmus. Zákrok sa vykonáva pomocou ohybných katétrov, ktoré sa zavedú do ciev a pod kontrolou röntgenu až do dutín srdca. Tkanivo sa potom zničí buď teplom (rádiofrekvenčná energia) alebo naopak chladom (kryoenergia).

ACE inhibítory - sú to lieky, ktoré rozširujú a otvárajú cievy, čím sa zlepšuje krvný obeh, znižuje sa krvný tlak, zvyšuje sa množstvo krvi, ktoré srdce pumpuje, a to bez toho, aby sa viac namáhalo. Okrem liečby vysokého krvného tlaku sa ACE inhibítory využívajú aj pri liečbe srdcového zlyhávania, po srdcovom infarkte, ale aj ako preventívna liečba u ľudí s rizikom srdcovocievnych ochorení, u ktorých znižujú riziko infarktu a cievnej mozgovej príhody.

Alfa1 blokátory - používajú sa v kombinovanej liečbe pri ťažších formách hypertenzie.

Aneuryzma -  ide o závažnú komplikáciu srdcovocievnych ochorení, ktorá sa môže prejaviť kdekoľvek v našom tele. Aneuryzma je vlastne vydutina, ktorá vznikne na oslabenej cievnej stene a pokiaľ praskne, pacientovi hrozí život ohrozujúce vnútorné krvácanie. Obyčajne ide o náhlu príhodu s tragickým koncom. Pokiaľ sa z aneuryzmy uvoľní krvná zrazenina, môže tiež zablokovať tepnu na inom mieste tela.

Antiarytmiká – používajú sa na liečbu abnormálneho srdcového rytmu, ktorý vznikol ako dôsledok nepravidelnej elektrickej aktivity v srdci. Majú teda svoje miesto v liečbe srdcových arytmií a ochorení, ktorých prejavom je nepravidelný srdcový rytmus.

Antihypertenzíva s priamym vazodilatačným účinkom (rozširujúcim tepny) - sú to látky s priamym pôsobením na cievnu stenu s následným znížením odporu v periférnych cievach. Používajú sa výlučne v kombinovanej terapii s betablokátormi alebo diuretikami, výnimkou je monoterapia počas tehotenstva.

Antitrombotiká a antikolagulanciá – sú to veľmi účinné lieky, ktoré riedia krv a pomáhajú predchádzať tvorbe krvných zrazenín, ktoré by mohli niektorú cievu zablokovať a tak viesť k srdcovému infarktu či mozgovej mŕtvici. Toto riziko hrozí pri väčšine srdcovocievnych ochorení, preto sa lieky na zriedenie krvi využívajú pri koronárnej chorobe srdca, angíne pectoris, fibrilácii predsiení, po srdcovom infarkte, cievnej mozgovej príhode, pri ochorení periférnych ciev, ale aj po väčšine zákrokov či operácií na srdci, napríklad po angioplastike, koronárnom bypasse, či náhrade srdcovej chlopne.

Aspirín – je to liek, ktorý sa využíva už viac ako 100 rokov na liečbu bolesti. V súčasnosti sa využíva aj na prevenciu a liečbu srdcovocievnych ochorení a cievnej mozgovej príhody. Predpisuje sa pacientom s koronárnou chorobou srdca, aterosklerózou, angínou pectoris, po prekonanom srdcovom infarkte, po chirurgickom zákroku, ale aj pri ischemických atakoch.

Ateroskleróza - nazývaná aj „kôrnatenie tepien“, je proces, pri ktorom steny ciev hrubnú a strácajú svoju pružnosť. Obyčajne k tomu dochádza v dôsledku hromadenia usadenín tvorených tukom a cholesterolom v cievach. Ide o progresívne ochorenie, pri ktorom sa postupne zužuje priesvit cievy.

Atrézia – chlopňa nie je správne vyvinutá alebo úplne chýba.

Betablokátory – patria medzi najvyužívanejšie lieky pri liečbe vysokého krvného tlaku a tvoria tiež základ liečby pri kongestívnom srdcovom zlyhaní. Spomaľujú srdcovú frekvenciu (počet úderov za minútu) a tým znižujú požiadavky srdca na kyslík. Z dlhodobého užívania môžu profitovať pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním. Často sa predpisujú aj pri liečbe angíny pectoris, abnormálneho srdcového rytmu, ako aj po srdcovom infarkte.

Blokátory angiotenzínových receptorov – pôsobia na určité chemické látky, ktoré sú zodpovedné za zužovanie ciev a vďaka tomu môže krv prúdiť telom jednoduchšie. Tiež ovplyvňujú látky, ktoré sú zodpovedné za hromadenie solí a tekutín v organizme. Majú rovnaký efekt na organizmus, ako ACE inhibítory, no majú iný mechanizmus pôsobenia. Často sa predpisujú pacientom, ktorí netolerujú liečbu ACE inhibítormi, ako ich náhrada.

Blokátory kalciového kanála – tieto lieky pomáhajú uvoľniť krvné cievy a zvýšiť prúdenie krvi a kyslíka do srdca. Tiež znižujú záťaž srdca. Využívajú sa pri liečbe koronárnej choroby srdca, koronárnych spazmov, angíny pectoris, srdcových arytmií, kardiomyopatií a tiež pri liečbe niektorých prípadov srdcového zlyhania.

Búšenie srdca - pocit, že srdce bije príliš rýchlo, príliš silno, nepravidelne alebo sa akoby chveje, sa odborne nazýva „palpitácie“ – búšenie srdca. Obyčajne ich cítime v hrudníku, hrdle či na krku.

Bypass postihnutej tepny - je to chirurgický zákrok, pri ktorom sa časť cievy (obyčajne sa odoberá z dolnej končatiny alebo hrudníka) našije na aortu a za upchaté miesto tepny, ktoré sa tým obíde (premostí) a krv potom prúdi cez našitú cievu.

Cerebrovaskulárna choroba - odtrhnutie tukovej aterosklerotickej usadeniny v mozgových tepnách spôsobí cievnu mozgovú príhodu, pri ktorej hrozí trvalé poškodenie mozgu. Prechodné uzavretie tepny môže tiež spôsobiť príznaky podobné mozgovej mŕtvici, no nedochádza k trvalému poškodeniu mozgu.

Cievna mozgová príhoda - srdcovocievne ochorenia môžu viesť k zúženiu až zablokovaniu ciev, ktoré vedú krv do mozgu, čo sa môže prejaviť cievnou mozgovou príhodou (hovoríme aj o mozgovej mŕtvici). Ide o život ohrozujúci stav, keďže tkanivo mozgu začne odumierať už v priebehu niekoľkých minút.

Digoxín – je to liek, ktorý pomáha poškodenému alebo oslabenému srdcu pracovať účinnejšie a zlepšiť pumpovanie krvi do organizmu. Spomaľuje srdcový rytmus, zosilňuje zmršťovanie srdcového svalu a tak zlepšuje cirkuláciu krvi. Využíva sa pri liečbe srdcového zlyhania a tiež fibrilácie predsiení.

Diuretiká – lieky, ktoré pomáhajú telu zbavovať sa prebytočných tekutín a solí močom. Zbavenie sa prebytočnej vody uľahčuje srdcu pumpovať krv a tiež kontrolovať krvný tlak. Využívajú sa pri liečbe opuchov, vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhania, znižujú riziko infarktu a cievnej mozgovej príhody.

Echokardiografia - skrátene sa nazýva aj „echo“. Ide o ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré prináša dôležité informácie o štruktúre a funkcii srdca, zobrazuje srdcové komory a chlopne, takže je vďaka nemu možné skúmať aktivitu srdca. Využíva sa najmä na zobrazenie srdca v pohybe a umožňuje overiť jeho funkčnosť, schopnosť pumpovať krv, ako aj zmerať jeho rozmery a overiť stav a funkčnosť srdcových chlopní.

EKG - elektrokardiografia – je jednoduché a nebolestivé vyšetrenie, pri ktorom sa na hrudník a končatiny umiestnia snímače, ktoré zaznamenávajú elektrickú aktivitu a rýchlosť srdca. To umožňuje lekárovi odhaliť nepravidelnosti srdcového rytmu či štruktúry. Pacient pri vyšetrení obyčajne leží, no môže sa vykonať aj počas cvičenia – vtedy hovoríme o záťažovom vyšetrení.

Endokarditída - endokarditída je závažný zápal niektorej zo srdcových chlopní.

Fibrilácia predsiení - je najčastejšou poruchou srdcového rytmu – teda arytmiou. Ide o dôsledok chaotického krúženia elektrických vzruchov v oboch srdcových predsieňach: V srdcovej predsieni vzniká chaotická, abnormálna elektrická aktivita, ktorá sa šíri z iných častí predsiení, ako by mala. Dôsledkom je, že predsiene prestanú tĺcť organizovane a klesá výkonnosť a čerpacia schopnosť srdca.   Obyčajne sa vzruchy rýchlo prenesú aj na srdcové komory, ktoré  začnú tiež tĺcť nepravidelne a rýchlo.

Holter - prístroj, ktorý zaznamenáva elektrickú aktivitu srdca nepretržite počas 24-72 hodín. Pacient má prístroj stále pripnutý na tele a vďaka tomu môže lekár sledovať jeho srdcový rytmus v rôznych situáciách, čo umožňuje odhaliť aj také poruchy, ktoré ostávajú pri bežnom EKG neodhalené.

Hypertenzia – vysoký krvný tlak vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev.

Choroba koronárnych artérií - prítomnosť usadenín v srdcových tepnách spôsobuje angínu pectoris (bolesť na hrudníku). Pokiaľ sa časť povlaku uvoľní a vytvorí sa krvná zrazenina, srdcový sval začína odumierať, čo môže vyústiť do srdcového infarktu.

Chronické srdcové zlyhávanie - je zložitý syndróm, ktorý môže mať rôznu príčinu, prejavy a rozdielnu prognózu. Ide o dlhodobé ochorenie a postihuje pacientov s rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami. Nejde teda o akútny infarkt, akútne zlyhanie srdca, ale o dlhodobý proces, pri ktorom sa srdce postupne vyčerpáva, slabne a nie je viac schopné plniť svoju základnú funkciu - rozvádzať krv a zásobovať tkanivá v tele kyslíkom. To ho podnecuje k väčšiemu výkonu, aby boli potreby organizmu zabezpečené, snaží sa biť rýchlejšie, no tým sa tento dômyselný sval ešte viac oslabuje.

Ischemická choroba srdca - pri ischemickej chorobe srdca dochádza k zníženiu dodávky kyslíka do srdcového svalu – nedokrveniu srdca. Vzniká vtedy, keď sú potreby srdca na kyslík a živiny vyššie, ako je schopné dodať.

Ivabradín – pridáva sa k štandardnej liečbe betablokátormi a ACE inhibítormi. Dokáže rýchlo a bezpečne znížiť srdcovú frekvenciu a už po jednom mesiaci liečby, znižuje riziko smrti na srdcové zlyhávanie o 26 %. Táto liečba zároveň znižuje aj potrebu hospitalizácií. Keďže liek prináša tzv. inteligentné zníženie srdcovej frekvencie, nehrozí, že by sa tep srdca znížil až priveľmi – liek zníži frekvenciu práve o toľko, o koľko je to u toho-ktorého pacienta potrebné.

Kardiomegália - chorobné zväčšenie srdca, odborne kardiomegália, je ochorenie, ktoré obyčajne vzniká v dôsledku vysokého krvného tlaku alebo koronárnej choroby srdca.

Kardiomyopatia - kardiomyopatia je súhrnný názov pre ochorenia vlastného srdcového svalu - myokardu. Môže mať rôzne príčiny, príznaky a aj sa rôzne lieči. Pri kardiomyopatii sa srdcový sval zväčšuje, tkanivo hrubne a stráca pružnosť. S postupom ochorenia srdcový sval slabne, stráca schopnosť pumpovať do organizmu krv a dochádza aj k poruchám elektrických impulzov v srdci, čím sa narúša normálny srdcový rytmus. To môže viesť k zlyhaniu srdca, ako aj poruchám rytmu – srdcovej arytmii.

Kardioverzia - je to spôsob liečby fibrilácie, pri ktorom sa cez špeciálne gélové podložky upevnené na hrudníku pôsobí na srdce elektrickým výbojom. Pomocou šoku srdce opäť „naskočí“ na svoj normálny rytmus. Je to veľmi účinná liečba, najmä ak ide o začínajúce ochorenie.

Katetrizácia - katetrizácia srdca umožňuje odhaliť, či sú srdcové cievy upchaté. Pri tomto vyšetrení sa do cievy v slabine alebo na predlaktí zavedie tenká ohybná trubička - katéter, ktorá sa postupným zavádzaním cez cievu dostane až k srdcu. Tam sa do koronárnej artérie (tepny, ktorá zásobuje tkanivo srdca) vstrekne špeciálne farbivo, ktoré je možné vidieť na röntgene a tak je možné sledovať, či je cieva priechodná alebo nie.

Koronárna angioplastika - zákrok, pomocou ktorého sa zvyšuje prietok krvi v zúžených cievach. Lekár pri ňom zavedie do cievy pomocou katétra balónik, ktorý sa v zúženom mieste cievy nafúkne a tak stlačí usadeninu zužujúcu cievu. Potom sa balónik opäť sfúkne a spolu s katétrom vytiahne.

Koronárna choroba srdca (Ischemická choroba srdca) - je názov pre ochorenie, pri ktorom sa na stenách srdcových tepien vytvárajú tukové usadeniny, a tým sa cievy zužujú, čo obmedzuje prúdenie krvi do srdca. Veľmi často sa tiež používa názov ischemická choroba srdca.

Koronarografia vyšetrenie, ktoré sa používa pri podozrení na zúženie alebo upchatie tepien srdca, ako aj pred akýmkoľvek plánovaným chirurgickým zákrokom na srdci. Využíva sa pri ňom röntgen a kontrastná látka, pomocou ktorej sa zobrazí priechod tepien, čo umožní odhaliť zúženiny alebo uzavretie ciev zásobujúcich srdce krvou a živinami (koronárne artérie).

Magnetická rezonancia - magnetická rezonancia srdca je zobrazovacia metóda, ktorá sa využíva s cieľom zhodnotiť anatómiu a funkciu srdca u pacientov, u ktorých nepriniesla echokardiografia dostatočné výsledky.

Myektómia – chirurgické odstránenie časti svaloviny a tým stenčenie zhrubnutej steny srdca.

Myokarditída - je ochorenie, ktoré  je spôsobené zápalom srdcového svalu. Môžu ho vyvolať rôzne infekcie a často sa objavuje aj u ľudí, ktorí sú inak úplne zdraví. Najlepší spôsob, ako myokarditíde predchádzať, je liečiť akúkoľvek infekciu v tele čo najskôr.

Nitráty – sú to lieky zo skupiny vazodilatancií – lieky, ktoré rozširujú krvné cievy. Využívajú sa na liečbu angíny pectoris u ľudí s koronárnou chorobou srdca a tiež na liečbu bolesti na hrudníku, ktorej príčinou je nepriechodnosť krvných ciev v srdci.

Nitroglycerín - najčastejšie využívaný liek pri angíne pectoris. Rozširuje cievy, čím zmierňuje prejavy ochorenia. Existuje v podobe tabliet, ako aj náplasti, z ktorej sa látka pomaly vstrebáva do organizmu.

Ochorenie periférnych artérií - spôsobuje ho uzavretie tepien v dolných končatinách, čo vedie k zlému prekrvovaniu tejto oblasti. Prejavuje sa bolesťou pri chôdzi a zlým hojením rán. V závažných prípadoch môže viesť až k amputácii končatiny.

Pacemaker (kardiostimulátor) – kardiostimulátor je drobné elektrické zariadenie, ktoré sa implantuje do tela pacienta. Slúži na úpravu činnosti srdca pomocou elektrických impulzov, ktoré prístroj vysiela do srdca. Existujú kardiostimulátory, ktoré sa zapínajú automaticky len keď srdcová činnosť klesne pod istú hranicu alebo prístroje s pevne nastavenou frekvenciou, obyčajne 70 impulzov za minútu.

Palpitácie – búšenie srdca - pocit, že srdce bije príliš rýchlo, príliš silno, nepravidelne alebo sa akoby chveje, sa odborne nazýva „palpitácie“ – búšenie srdca. Obyčajne ich pacient cíti v hrudníku, hrdle či na krku.

Perikarditída - je zápal osrdcovníka, ktorý sa prejavuje jeho opuchom a podráždením. Obyčajne nespôsobuje vážnejšie problémy a u väčšiny ľudí sa stav zlepší do 7-10 dní. Niekedy sa však môžu objaviť komplikácie, ako je tvorba tzv. perikardiálneho výpotku – hromadenie tekutiny pod osrdcovníkom.

Perkutánna transluminálna septálna myokardiálna ablácia - zákrok, pri ktorom sa zámerne uzavrie tepna zásobujúca určitú časť srdca, čím sa dosiahne infarkt tejto konkrétnej oblasti a po jeho zhojení zostane stena tenšia

Plazmatické BNP - (nátriuretický peptid typu B), ktorého zvýšené hladiny môžu poukazovať na srdcové zlyhávanie. BNP je totiž látka, ktorá sa vylučuje zo srdca pri zmenách tlaku, ku ktorým dochádza pri vzniku a progresii chronického zlyhávania srdca.

Prolaps – degeneratívna porucha chlopne, ktorej klapky sa nedostatočne zatvárajú – môže prerásť do nedomykavosti chlopne.

RTG hrudníka - röntgenové vyšetrenie hrudníka prináša obraz srdca, pľúc a krvných ciev hrudníka. Umožňuje určiť veľkosť srdca (pri niektorých ochoreniach býva srdcový sval zväčšený) a odhaliť, či sa v okolí pľúc a srdca zhromažďuje tekutina.

Sartány - rozširujú cievy, majú ochranný účinok na srdce, cievy a obličky a sú vhodné aj pri cukrovke a zvýšenej hladine cholesterolu. Predstavujú alternatívu k ACE inhibítorom.

Srdcová arytmia - pojmom arytmia označujeme súhrnne všetky poruchy srdcového rytmu. Vznikajú ako dôsledok nesprávneho fungovania elektrických impulzov v srdci, ktoré mu dávajú „príkazy“ na zmršťovanie a uvoľňovanie. Srdce pri arytmii tlčie buď príliš rýchlo, alebo príliš pomaly, alebo jeho funkcia kolíše. Postupne stráca svoju funkciu a nedokáže efektívne pumpovať krv do orgánov a tkanív, takže napríklad pľúca či mozog tiež nemôžu správne fungovať a dochádza k poškodeniu organizmu.

Statíny – lieky, ktoré znižujú hladinu krvného cholesterolu. Používajú sa na zníženie hladiny „zlého“ LDL cholesterolu, zvýšenie hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu a zníženie hladiny krvných tukov.

Transplantácia srdca – znamená nahradenie pacientovho chorého srdca zdravým srdcom od darcu. Transplantácia je vhodná pre vybraných pacientov, ktorí spĺňajú medicínske kritériá. Je metódou liečby v prípadoch, kedy je srdce natoľko poškodené, že iná liečba už nie je účinná, no pritom celkový zdravotný stav pacienta je dobrý.

Trombolýza – je to metóda liečby, pri ktorej sa rozpúšťa krvná zrazenina upchávajúca cievu, ktorá vyživuje srdce. Mala by byť pacientovi podaná čo najskôr (do 3 hodín), najlepšie výsledky sa dosahujú pri podaní do jednej hodiny od prvých príznakov infarktu. Čím skôr sa liečba zaháji, tým väčšiu časť srdcového svalu je možné zachrániť.

Warfarín – je to liek zo skupiny antikoagulancií, teda zrieďuje krv a pomáha predchádzať tvorbe krvných zrazenín alebo ak už vznikli, zabraňuje ich zväčšovaniu. Využíva sa u pacientov s fibriláciou predsiení, pľúcnou embóliou a tiež po chirurgických zákrokoch na srdcových chlopniach.

Aktuality
17
MÁJ
2019
Práve dnes, 17.5.2019, využite príležitosť postarať sa o svoje zdravie.
12
MÁJ
2019
Ak je pacient vo vedení združenia, určite presne vie, čo je potrebné podniknúť so svojim zdravím....
Ďalšie aktuality
Tlačové správy
03
OKT
2017
Bratislavu a Košice spojí v piatok a sobotu Beh zdravia s podtitulom Vykročte alebo vybehnite...
19
SEP
2017
Beh zdravia spojí Bratislavu a Košice. Vykročte/vybehnite s nami aj Vy za zdravším srdcom a dajte...
Ďalšie tlačové správy