Viete, čo všetko dokáže váš tlakomer?

2. mája 2023

Poďme od základu. Na určenie krvného tlaku je potrebné zmerať dve hodnoty. Systolický (horný) tlak je nameraný vtedy, keď sa srdce sťahuje a krv sa čerpá do ciev. Hodnota diastolického (dolný) krvného tlaku je nameraná, keď sa srdce uvoľní a opäť sa naplní krvou.

Meranie arteriálneho tlaku je jedným z najdôležitejších prvkov manažmentu pacienta. Arteriálny tlak je určený objemom vyvrhnutým srdcom do tepien, pružnosťou stien tepien a rýchlosťou, akou krv z tepien vyteká.  

Horný a dolný tlak

Dnešné tlakomery ponúkajú oveľa viac, ako monitorovanie systolického a diastolického tlaku. Len pre pripomenutie, ideálny tlak je 120/80. Ak hodnoty krvného tlaku trvale prevyšujú 140/ 90 mmHg, zbystrite pozornosť a objednajte sa k lekárovi. To sú totiž hodnoty vysokého krvného tlaku, nazývaného hypertenzia.

Presným opakom je hypotenzia, teda nízky krvný tlak. Hovoríme o ňom vtedy, ak je váš krvný tlak v hodnotách 90 /60 mmHg. Pravidelné monitorovanie krvného tlaku vám môže zachrániť život. Kardiovaskulárne ochorenia a s ním súvisiaci krvný tlak stále zastáva nelichotivé prvé miesto v úmrtnosti.

Vysoký krvný tlak a s ním súvisiace hrozby sa pritom netýkajú len starších ľudí. Aj ľudia v mladších vekových skupinách by si mali merať svoj krvný tlak – aspoň dvakrát do roka. 

Prečo je dôležité merať si pulz?

Napríklad tlakomer Omron M7 Intelli IT. vám odmeria aj detekciu nepravidelných pulzov. Načo to je dobré? Prečo si musíme monitorovať pulz? Za nepravidelným pulzom môže byť viacero vážnych diagnóz. Napríklad arytmia, alebo fibrilácia predsiení srdca.

Fibrilácia predsiení, teda porucha srdcového rytmu, je najzávažnejším rizikovým faktorom pre vznik cievnej mozgovej príhody. Rýchlejší pulz môžete mať aj počas tehotenstva a tiež vo všetkých obdobiach menopauzy. Ideálna frekvencia srdca v pokoji je 60 úderov za minútu.

Ak si niekoľkokrát po sebe nameriate pulz v hodnotách 90 – 120 úderov za minútu, vyhľadajte lekára. Diagnózu arytmiu, atriálnu fibriláciu/ fibriláciu predsiení srdca, vám môže stanoviť len lekár. S tým ostatným vám pomôže tiež. Ako nám tlakomer vyhodnotí nepravidelný pulz?

Symbol merania pulzu označuje na tlakomery symbol srdca

Keď monitor zistí nepravidelný pulz dvakrát alebo trikrát počas merania, na displeji sa zobrazí symbol nepravidelného pulzu s nameranými hodnotami. Nepravidelný pulz je definovaný ako pulz, ktorý je o 25 % nižší alebo o 25 % vyšší, ako priemerný pulz zistený zariadením pri meraní systolického a diastolického krvného tlaku. Ak sa symbol nepravidelného pulzu zobrazuje spolu s výsledkami merania, informujte o tom svojho lekára.

Správne používanie tlakomeru

K tomu, aby ste pri používaní tlakomeru dostali najlepšie výsledky, je potrebné ho správne používať. Ak urobíte chybu, tlakomer vás na ňu upozorní. Nato tiež slúžia symboly. Symbol chyby vzniknutej následkom pohybu sa zobrazí vtedy, keď sa pri meraní pohnete. V takom prípade si dajte dole manžetu a počkajte 2 – 3 minúty. Následne meranie zopakujte.

Ak chcete poznať najnovšiu priemernú hodnotu svojich meraní, podržte tlačidlo pamäte na viac ako 3 sekundy. Na displeji sa vám zobrazí najnovšia priemerná hodnota. 

Pri meraní krvného tlaku je veľmi dôležité mať správne nasadenú manžetu. Ak je nasadená príliš voľne, výsledky nemusia byť spoľahlivé. V takom prípade sa indikátor kontroly nasadenia manžety rozsvieti na oranžovo. Pri správnom nasadení sa rozsvieti na zeleno .

Poznanie týchto hodnôt vám môže zachrániť život

Zopakujme si. Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú do 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v pokoji znamenajú vysoký krvný tlak. Zároveň sú to aj prahové hodnoty, kedy je potrebné začať s liečbou hypertenzie.

Pre väčšinu liečených pacientov je cieľový tlak krvi pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientov nad 65 rokov by nemal presiahnuť hodnoty 140/80 mmHg. Pri meraní tlaku je dôležité merať si aj srdcovú frekvenciu: optimálna je okolo 60 úderov za minútu. Za rizikovú sa u hypertonikov považuje srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu v pokoji, bez ohľadu na vek.

 

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť