Ciele združenia

Prostredníctvom občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce, chceme realizovať spoločné aktivity zamerané na zlepšenie života pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a zároveň robiť všetky aktivity s cieľom, čo najviac znížiť výskyt chorôb srdca a ciev v nižšom veku.

 • Občianske združenie má ambíciu byť prostredníkom medzi lekármi, pacientmi a všetkými autoritami, ktoré môžu pomôcť pri napĺňaní cieľov združenia. Chceme sa aktívne podieľať na tvorbe novej legislatívy a zmien, ktoré súčasným ale aj budúcim pacientom prinesú lepšiu a kvalitnejšiu liečbu, zdravotnú starostlivosť so zámerom uľahčenia života s ochorením.
 • Združenie bude realizovať celoslovenské aktivity zamerané nielen na podporu prevencie, ale predovšetkým na zlepšenie prognózy a kvality života pacientov , ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami.
 • Podporovať projekty zamerané na edukáciu verejnosti, pričom hlavnou témou by mali byť základné informácie o kardiovaskulárnych ochoreniach, príznakoch a prevencii.
 • Pomáhať k rozširovaniu a výmene aktuálnych informácií týkajúcich sa kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku a vo svete.
 • Chceme byť hlasom všetkých pacientov na Slovensku, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami a denne bojujú s množstvom problémov. Počnúc zdravotnými, sociálnymi, až po finančné.
 • Chceme, aby hlas pacientov bolo „dostatočne počuť“, tak ako je to štandardom v ostatných vyspelých krajinách Európy.
 • Chceme pacientom poskytovať kvalitné poradenstvo v súvislosti s ich ochorením.

Naše ďalšie činnosti a poslanie

 • Podporovať rozširovanie a výmenu aktuálnych informácií týkajúcich sa kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku a vo svete.
 • Zvyšovať informovanosť verejnosti o kardiovaskulárnych ochoreniach, ako aj získavať a poskytovať najnovšie informácie o ich liečbe, kontrole a prevencii.
 • Podporovať vzájomnú komunikáciu medzi pacientmi a ich rodinami, zdravotníckymi zariadeniami, lekárskymi združeniami a so všetkými skupinami odborníkov, ktorí pracujú v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.
 • Podporovať projekty zamerané na edukáciu verejnosti v oblasti kardiovaskulárneho zdravia a medicíny.
 • Upozorňovať na potrebu systematického vyhľadávania a skorej diagnostiky kardiovaskulárnych ochorení.
 • Podávať návrhy na legislatívne opatrenia zabezpečujúce efektívnu zdravotnú starostlivosť o pacientov so srdcovocievnym ochorením.
 • Podporovať implementáciu štandardných diagnostických a liečebných postupov z oblasti kardiovaskulárnej medicíny v reálnej klinickej praxi.
 • Napomáhať tomu, aby pacienti a ich rodiny rozumeli navrhovanej liečbe, vrátane možnosti účasti na klinických štúdiách a aby si boli vedomí svojho práva na druhý názor.
 • Realizovať spoločenské aktivity zamerané na ochranu a podporu zdravia.
 • Poskytovať informačné poradenstvo v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami.
 • Zasadzovať sa za rozvoj kvality a zlepšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v oblasti srdcovocievnych ochorení.
 • Presadzovať prijatie opatrení zameraných na rozvoj podpornej starostlivosti pre pacientov počas a po liečbe kardiovaskulárnych ochorení.

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť