OZ Únia pre zdravšie srdce

Únia pre zdravšie srdce – odštartovala svoje pôsobenie na Slovensku 16. decembra 2013, s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia srdca našich občanov – teda našich rodičov, súrodencov, detí, blízkych aj vzdialených príbuzných, priateľov a známych. Podnetom pre vznik nového občianskeho združenia, sú hlavne nelichotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulárnych ochorení u nás.

Na Slovensku asi niet rodiny, v ktorej by sa niekto neliečil na ochorenie srdca či ciev a tiež takej, kde by kardiovaskulárnemu ochoreniu niekto nepodľahol. V našej krajine je očakávaná doba prežitia pri narodení v porovnaní s vyspelejšími krajinami západnej Európy, stále takmer o 10 rokov kratšia, práve kvôli kardiovaskulárnym ochoreniam. V celosvetovom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, sa Slovensko nachádza na jednom z najhorších miest v Európe. V roku 2012 podľahlo týmto chorobám takmer 30 000 ľudí.

No a práve tieto hrozivé štatistiky, chce svojím pôsobením, pomôcť zvrátiť aj „Únia pre zdravšie srdce“. Zakladajúcimi členmi nového občianskeho združenia sú významné osobnosti medicínskeho života na Slovensku, ktoré svoju profesionálnu kariéru zasvätili diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych ochorení.

Veď čísla hovoria jasne. Až deväť z desiatich občanov Slovenska má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárnych ochorení – vysoký krvný tlak, cholesterol, obezita, cukrovka, fajčenie. Hlavným problémom je to, že tieto rizikové faktory nijako nebolia a človek dlho ani len netuší, že v jeho organizme sa skrýva časovaná bomba, napríklad v podobe srdcového infarktu. Únia pre zdravšie srdce chce túto situáciu meniť a realizovať celoslovenské aktivity zamerané nielen na podporu prevencie, ale predovšetkým na zlepšenie prognózy a kvality života významnej časti našej populácie, ktorá už týmito ochoreniami trpí.

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce má ambíciu byť prostredníkom medzi lekármi, pacientmi a všetkými autoritami, ktoré môžu pomôcť pri napĺňaní cieľov združenia. Únia pre zdravšie srdce chce byť hlasom všetkých pacientov na Slovensku, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami a denne bojujú s množstvom problémov - počnúc zdravotnými, sociálnymi, až po finančné. Práve preto je dôležité, aby sa aj samotní pacienti, ktorí najlepšie vedia aké je to žiť so srdcovocievnym ochorením, podieľali na tvorbe novej legislatívy či zmenách, ktoré súčasným, ale aj budúcim pacientom prinesú kvalitnejšiu liečbu a zdravotnú starostlivosť, so zámerom uľahčenia života s ochorením. Podľa slov prezidenta združenia Ing. Petra Kollárika, je na Slovensku potrebné, aby hlas pacientov bolo „dostatočne počuť“, tak ako je to štandardom v ostatných vyspelých krajinách Európy.

Členmi OZ Únia pre zdravšie srdce sa môžu stať pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ich príbuzní a blízki, ako aj lekári a všetci, ktorým táto téma nie je ľahostajná a ktorí sa chcú podieľať na napĺňaní cieľov združenia.

Na Úniu pre zdravšie srdce – sa môže obrátiť každý, kto potrebuje pomoc, podporu, chce sa dozvedieť najnovšie informácie o ochoreniach srdca a ciev, ich liečbe či prevencii. Rovnako každý, kto má problém s dostupnosťou liekov či zdravotnej starostlivosti alebo sa chce podeliť o svoje starosti s inými pacientmi s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Zakladajúci členovia OZ Únia pre zdravšie srdce

Ing. Peter Kollárik
Prezident a zakladajúci člen
OZ Únia pre zdravšie srdce

Ako pacient s chorobou srdca a ciev, má jasnú predstavu o potrebe zlepšovania komunikácie o kardiovaskulárnych ochoreniach, rozširovaniu informácií a schopnosti byť hlasom všetkých pacientov na Slovensku, ktorí trpia srdcovocievnymi ochoreniami.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Zakladajúci člen
OZ Únia pre zdravšie srdce

Pôsobí na II. Internej klinike LF UK a UNB, Bratislava.
Je celosvetovo uznávaným odborníkom na vnútorné lekárstvo, kardiológiu, posudkové a revízne lekárstvo.
Vydal takmer 800 publikácií a pravidelne je pozývaný na významné slovenské ale aj celosvetové podujatia.
V minulosti bol prezidentom Slovenskej internistickej spoločnosti a prezidentom Ligy proti hypertenzii.

prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
Zakladajúci člen
OZ Únia pre zdravšie srdce

Je jedným z celosvetovo uznávaných odborníkov v oblasti interného lekárstva, kardiológie, gerontológie, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.
Je priekopníkom záťažovej elektrokardiografie, spiroergometrie a kardiovaskulárnej rehabilitácie na Slovensku.
V súčasnosti zastáva pozíciu Prezidenta Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti.

PhDr. Pavla Nôtová, PhD.
Zakladajúca členka
OZ Únia pre zdravšie srdce

Klinický psychológ, je odborníčkou na psychologickú pomoc v krízových a záťažových situáciách.
Lieči psychosomatické ochorenia súvisiace so stresom (úzkostné, depresívne stavy, poruchy adaptácie, postresové stavy).
Dlhé roky spolupracovala s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb, kde sa starala o pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami. Dnes aktívne spolupracuje s mnohými pacientskymi združeniami.

Odborný výbor OZ Únia pre zdravšie srdce

Odborný výbor OZ pozostáva z významných osobností medicínskeho života v oblasti kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku:

  • Prof. MUDr. Robert Hatala, PhD.- prednosta Kardiologickej kliniky NÚSCH, a.s. a primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a.s.
  • Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.- primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s.
  • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.- prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti
  • Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.,- prezidentka Slovenskej internistickej spoločnosti

Press centrum

  • Chcete sa dozvedieť, čo máme nové v občianskom združení?
  • Zaujímajú vás informácie o srdcovocievnych ochoreniach alebo máte dodatočné otázky, na ktoré ste na webe nenašli odpoveď?
  • Chcete sa dostať k informáciám rýchlo a jednoducho?
    Potom ste na správnom mieste.

Ak potrebujete vyjadrenia odborníkov, významných osobností medicínskeho života na Slovensku, ktorí svoju profesionálnu kariéru zasvätili diagnostike a liečbe kardiovaskulárnych ochorení, kontaktujte nás mailom: info@presrdce.eu

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť