Hypertenzia

Hypertenzia – vysoký krvný tlak vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. O hypertenzii hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a hodnota diastolického vyššia ako 90 mmHg.

Pri hypertenzii je tlak krvi na vnútornú stranu tepny príliš vysoký, čo môže viesť k narušeniu alebo poškodeniu tepien (napr. k rozvoju aterosklerózy – kôrnateniu tepien). Ateroskleróza a zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu potom viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu - cievnej mozgovej príhode, či srdcovému infarktu.

Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Liečba

Hypertenzia sa nedá celkom vyliečiť a u väčšiny ľudí ide o celoživotné ochorenie. Cieľom liečby je maximálne zníženie celkového dlhodobého rizika kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti.

Nefarmakologická liečba

Zahŕňa režimové opatrenia a zmeny životného štýlu, ktoré znižujú riziko vysokého krvného tlaku. Prvoradá je pravidelná kontrola tlaku a spolupráca s lekárom, zanechanie fajčenia, zníženie telesnej hmotnosti, zníženie konzumácie alkoholu, zvýšenie telesnej aktivity, zníženie príjmu soli, zdravé stravovanie a obmedzenie užívania liekov, ktoré spôsobujú zadržiavanie vody a sodíka v organizme.

Farmakologická liečba

  • Diuretiká – znižujú nadmerné množstvo vody a sodíka v tele a tým znižujú krvný tlak.
  • Betablokátory – na ich účinku sa podieľa niekoľko rôznych mechanizmov pôsobenia, ktoré ovplyvňujú rôzne receptory či hormóny v organizme. Spomaľujú príliš rýchly rytmus srdca a pôsobia proti vysokému tlaku. Najnovšie betablokátory majú aj účinok na rozšírenie ciev.
  • Blokátory kalciových kanálov – rozširujú cievy a vedú k poklesu odporu v periférnych cievach, čím následne znižujú krvný tlak. Patria medzi základné lieky proti hypertenzii a používajú sa ako monoterapia (liečba jedným liekom), ako aj v kombinácii s inými liekmi.
  • ACE inhibítory – patria medzi základné lieky proti vysokému tlaku a majú komplexný mechanizmus pôsobenia.
  • Sartány – rozširujú cievy, majú ochranný účinok na srdce, cievy a obličky a sú vhodné aj pri cukrovke a zvýšenej hladine cholesterolu. Predstavujú alternatívu k ACE inhibítorom.
  • Alfa1 blokátory – používajú sa v kombinovanej liečbe pri ťažších formách hypertenzie.
  • Antihypertenzíva s priamym vazodilatačným účinkom (rozširujúcim tepny) – sú to látky s priamym pôsobením na cievnu stenu s následným znížením odporu v periférnych cievach. Používajú sa výlučne v kombinovanej terapii s betablokátormi alebo diuretikami, výnimkou je monoterapia počas tehotenstva.
  • Kombinovaná liečba – na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi je u väčšiny pacientov potrebné použiť kombináciu liekov. V súčasnosti existuje viacero účinných a dobre znášaných kombinácií antihypertenzív.

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť