Koronárna choroba srdca

Koronárna choroba srdca je názov pre ochorenie, pri ktorom sa na stenách srdcových tepien vytvárajú tukové usadeniny, a tým sa cievy zužujú, čo obmedzuje prúdenie krvi do srdca. Veľmi často sa tiež používa názov ischemická choroba srdca.

Príčina vzniku

Čiastočne vzniká ako prirodzený dôsledok starnutia, no riziko jej vzniku a postupu zvyšujú aj viaceré rizikové faktory, napríklad fajčenie, vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu a pod.

Priebeh ochorenia

Môže mať chronický priebeh, kedy zúžená cieva obmedzuje prúdenie krvi do niektorej časti srdcového svalu, alebo môže byť akútna, keď sa časť usadeniny v cieve uvoľní, vytvorí sa krvná zrazenina a cieva sa upchá. To sa prejaví ako srdcový infarkt. Koronárna choroba srdca je progresívne ochorenie a je nebezpečné najmä preto, že často ostáva neodhalené, až kým sa neprejaví akútnou príhodou. Vyššie riziko závažných až fatálnych dôsledkov majú pacienti, ktoré majú poruchu funkcie ľavej srdcovej komory a tiež pacienti so zvýšenou srdcovou frekvenciou, keďže vyššia frekvencia kladie vyššie nároky na spotrebu kyslíka srdcovým svalom.

Liečba

Cieľom liečby je zmierniť príznaky ochorenia a tiež znížiť riziko akútnej srdcovej príhody. Výber liečby závisí od prejavov ochorenia a prognózy pacienta. Využíva sa farmakoterapia – užívanie liekov, ktoré znižujú srdcovú frekvenciu – betablokátory a tiež tzv. antagonisty kalciových kanálov, a rovnako aj lieky, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku náhlych koronárnych príhod - kyselina acetylsalicylová, statíny, a ACE-inhibítory.

V závažnejších prípadoch môže lekár odporučiť aj zákroky ako je koronárna angioplastika či kardiochirurgické riešenie. Koronárna angioplastika je zákrok, pomocou ktorého sa zvyšuje prietok krvi v zúžených cievach. Lekár pri ňom zavedie do cievy pomocou katétra balónik, ktorý sa v zúženom mieste cievy nafúkne a tak stlačí usadeninu zužujúcu cievu. Potom sa balónik opäť sfúkne a spolu s katétrom vytiahne. Aj po tomto zákroku sa však cievy môžu znova upchať, preto sa niekedy využíva tzv. stent. Je to trubička z jemnej sieťoviny zvinutá do malého priemeru a pomocou balónového katétra sa umiestni na miesto, ktoré je zablokované. Keď sa balónik sfúkne, stent sa rozvinie, čím vytvorí v cieve pevnú oporu a udržiava ju priechodnú. Chirurgická liečba - tzv. bypass - je indikovaná vtedy, keď je zúžených viac koronárnych tepien naraz a ischémiou (nedostatočným krvným zásobením) trpí veľká časť srdca.

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť