• ÚNIA PRE ZDRAVŠIE SRDCE

  POMÁHAME ĽUĎOM
  S CHORÝM SRDCOM

  VIAC INFORMÁCIÍ

 • NA OCHORENIA SRDCA A CIEV
  UMIERA KAŽDÝ DRUHÝ SLOVÁK

  Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia na jednom
  z najhorších miest v Európe. Horšie sú na tom v rámci Európskej únie iba Rumunsko
  a Bulharsko. V roku 2012 podľahlo týmto chorobám takmer 30.000 ľudí.

  VIAC INFORMÁCIÍ

Hypertenzia

Hypertenzia – vysoký krvný tlak vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. O hypertenzii hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a hodnota diastolického vyššia ako 90 mmHg.

Pri hypertenzii je tlak krvi na vnútornú stranu tepny príliš vysoký, čo môže viesť k narušeniu alebo poškodeniu tepien (napr. k rozvoju aterosklerózy – kôrnateniu tepien). Ateroskleróza a zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu potom viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu - cievnej mozgovej príhode, či srdcovému infarktu.

Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Liečba

Hypertenzia sa nedá celkom vyliečiť a u väčšiny ľudí ide o celoživotné ochorenie. Cieľom liečby je maximálne zníženie celkového dlhodobého rizika kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti.

Nefarmakologická liečba

Zahŕňa režimové opatrenia a zmeny životného štýlu, ktoré znižujú riziko vysokého krvného tlaku. Prvoradá je pravidelná kontrola tlaku a spolupráca s lekárom, zanechanie fajčenia, zníženie telesnej hmotnosti, zníženie konzumácie alkoholu, zvýšenie telesnej aktivity, zníženie príjmu soli, zdravé stravovanie a obmedzenie užívania liekov, ktoré spôsobujú zadržiavanie vody a sodíka v organizme.

Farmakologická liečba

 • Diuretiká - znižujú nadmerné množstvo vody a sodíka v tele a tým znižujú krvný tlak
 • Betablokátory - na ich účinku sa podieľa niekoľko rôznych mechanizmov pôsobenia, ktoré ovplyvňujú rôzne receptory či hormóny v organizme. Spomaľujú príliš rýchly rytmus srdca a pôsobia proti vysokému tlaku. Najnovšie betablokátory majú aj účinok na rozšírenie ciev.
 • Blokátory kalciových kanálov - rozširujú cievy a vedú k poklesu odporu v periférnych cievach, čím následne znižujú krvný tlak. Patria medzi základné lieky proti hypertenzii a používajú sa ako monoterapia (liečba jedným liekom), ako aj v kombinácii s inými liekmi.
 • ACE inhibítory - patria medzi základné lieky proti vysokému tlaku a majú komplexný mechanizmus pôsobenia
 • Sartány - rozširujú cievy, majú ochranný účinok na srdce, cievy a obličky a sú vhodné aj pri cukrovke a zvýšenej hladine cholesterolu. Predstavujú alternatívu k ACE inhibítorom.
 • Alfa1 blokátory - používajú sa v kombinovanej liečbe pri ťažších formách hypertenzie.
 • Antihypertenzíva s priamym vazodilatačným účinkom (rozširujúcim tepny) - sú to látky s priamym pôsobením na cievnu stenu s následným znížením odporu v periférnych cievach. Používajú sa výlučne v kombinovanej terapii s betablokátormi alebo diuretikami, výnimkou je monoterapia počas tehotenstva.
 • Kombinovaná liečba - na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi je u väčšiny pacientov potrebné použiť kombináciu liekov. V súčasnosti existuje viacero účinných a dobre znášaných kombinácií antihypertenzív.