Lekári vynakladajú maximálne úsilie pri liečbe svojich pacientov a neustále pracujú na svojom ďalšom vzdelávaní. Robíme v liečbe hypertenzie maximum aj my, pacienti ?

15. júna 2023

Všetci, ktorí máme vysoký krvný tlak vieme, že pre úspešnosť liečby hypertenzie je dôležitá spolupráca medzi lekárom a pacientom. Lekári robia pre svojich pacientov maximum aj tým, že sa neustále vzdelávajú. Ak sa budeme správne liečiť, nielen že sa budeme „zdravo a komfortne “ cítiť, ale môžeme  lekárom,  našim intenzívnym úsilím v dodržiavaní  liečby, oplatiť ich snaženie.

Novinka! Tento rok na jeseň vydá Slovenská hypertenziologická spoločnosť nové usmernenia v liečbe hypertenzie. Ako sa tvoria usmernenia , na čo slúžia, čo budú obsahovať ? Budeme pri tom a  prinesieme vám všetky potrebné informácie.

Vaše angažovanie v liečbe a spolupráca s lekármi majú veľký význam pre dosiahnutie optimálnej kontroly krvného tlaku a zachovanie vášho zdravia. Pravidelné užívanie predpísaných liekov, zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita a zvládanie stresu, majú priamy vplyv na váš krvný tlak a zdravotný stav.

Zároveň je dôležité, aby ste vedeli, že aj lekári sa neustále vzdelávajú a snažia sa používať najnovšie inovácie v liečbe hypertenzie. Vytvárajú štandardy liečby, ktoré slúžia ako usmernenie pre zdravotnícky systém a zabezpečujú konzistentnú a kvalitnú starostlivosť pre nás, pacientov.

Základ úspešnej liečby je v spolupráci

Vaša spolupráca s lekármi je základom úspešnej liečby. Dodržiavanie liečby a pravidelné návštevy u lekára umožňujú vašim ošetrujúcim lekárom monitorovať váš zdravotný stav, prispôsobovať liečbu podľa potreby a poskytovať vám individuálnu starostlivosť.

Vaše zdravie je cenné a stojí zato investovať čas a snahu do dodržiavania liečby a spolupráce s lekármi. S vašou aktívnou účasťou a podporou lekárov môžete dosiahnuť optimálnu kontrolu hypertenzie a zvýšiť kvalitu vášho života.

Máte moc nad svojim zdravím a aj vy sami môžete ovplyvniť svoje zdravie

Pamätajte na to, že vy sami máte moc ovplyvniť vaše zdravie. Spolupracujte so svojim ošetrujúcim lekárom, dodržiavajte liečbu a monitorujte svoj zdravotný stav. Vaše zdravie je na prvom mieste a stojí za to do neho investovať !

Štandardy liečby hypertenzie na Slovensku obsahujú množstvo odporúčaní a smerníc, ktoré stanovujú postupy pre diagnózu, liečbu a sledovanie pacientov s hypertenziou

Tieto štandardy sú vypracované odbornými spoločnosťami, ako je Slovenská hypertenziologická spoločnosť, a sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a odporúčaniach medzinárodných odborných organizácií, ako je napríklad Európska spoločnosť pre hypertenziu.

Štandardy liečby hypertenzie obsahujú nasledujúce aspekty:

  1. Diagnóza: Definuje kritéria na stanovenie diagnózy hypertenzie, ako sú hodnoty krvného tlaku, ktoré indikujú prítomnosť ochorenia.

  2. Hodnotenie rizika: Určujú spôsoby vyhodnocovania rizika komplikácií spojených s hypertenziou, ako je napríklad riziko vzniku srdcovocievnych ochorení.

  3. Nefarmakologická liečba: Obsahuje odporúčania pre zmenu životného štýlu, ako napríklad stravovacie a pohybové návyky, ktoré môžu mať vplyv na reguláciu krvného tlaku.

  4. Farmakologická liečba: Zahŕňa odporúčania pre výber a dávkovanie liekov na zníženie krvného tlaku, vrátane odporúčaných kombinácií liekov v prípade potreby.

  5. Sledovanie a kontrola: Určujú intervaly, v ktorých je potrebné sledovať pacientov, monitorovať účinnosť liečby a prispôsobovať terapiu na základe výsledkov krvného tlaku a prítomných komplikácií.

Na záver , je dôležité povedať, že tieto štandardy sa môžu v čase meniť, pretože vedecké poznatky a štúdie prispievajú k neustálemu zlepšovaniu a aktualizácií liečebných odporúčaní. Preto je vždy dôležité spolupracovať so svojim lekárom, aby sa zabezpečila optimálna liečba a sledovanie vašej hypertenzie. Zdraviu zdar ! J

Únia pre zdravšie srdce- Erika Zimanová

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť