Chronické srdcové zlyhávanie

Chronické srdcové zlyhávanie (ChSZ) je zložitý syndróm, ktorý môže mať rôznu príčinu, prejavy a rozdielnu prognózu. Ide o dlhodobé ochorenie a postihuje pacientov s rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami. Nejde teda o akútny infarkt, akútne zlyhanie srdca, ale o dlhodobý proces, pri ktorom sa srdce postupne vyčerpáva, slabne a nie je viac schopné plniť svoju základnú funkciu - rozvádzať krv a zásobovať tkanivá v tele kyslíkom. To ho podnecuje k väčšiemu výkonu, aby boli potreby organizmu zabezpečené, snaží sa biť rýchlejšie, no tým sa tento dômyselný sval ešte viac oslabuje.

Chronické srdcové zlyhávanie je invalidizujúce ochorenie so zlou prognózou. Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je podobná prežívaniu pacientov s rakovinou hrubého čreva a je horšia ako u pacientov s rakovinou prsníka alebo prostaty. Až polovica pacientov s ChSZ zomiera v priebehu 4 rokov a u pacientov so závažným srdcovým zlyhávaním dokonca v priebehu jedného roka od stanovenia diagnózy. Riziko úmrtia rastie vekom a je vyššie, ak pacient zároveň trpí cukrovkou, fibriláciou predsiení, alebo zníženou funkciou obličiek. Srdcové zlyhávanie je zodpovedné za 5 % akútnych hospitalizácií a toto ochorenie sa vyskytuje u každého desiateho hospitalizovaného pacienta. Na Slovensku je každoročne zodpovedné asi za 14 000 hospitalizácií.

Významným faktorom zvyšujúcim riziko hospitalizácie a smrti pacientov s ChSZ je zvýšená srdcová frekvencia. U pacientov so srdcovou frekvenciou ≥70 úderov/min významne rastie výskyt kardiovaskulárnych príhod. Naopak najlepšiu prognózu majú pacienti s frekvenciou

Príčiny vzniku

Medzi hlavné príčiny vzniku chronického srdcového zlyhávania patrí koronárna choroba srdca (spôsobuje až okolo 70 % prípadov), poškodenie srdcových chlopní, kardiomyopatia, srdcová arytmia, hypertenzia, či infekcie srdca. Srdcový sval môžu poškodiť aj endokrinné ochorenia, cukrovka, ochorenia obličiek, sarkoidóza, HIV a rôzne iné ochorenia, ktoré môžu obmedziť schopnosť srdca normálne fungovať a nakoniec spôsobujú srdcové zlyhávanie.

Príznaky

 • objektívne znaky srdcovej nedostatočnosti (podľa echokardiografickáho vyšetrenia, počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie....),
 • dýchavičnosť – najskôr len po námahe, v pokročilejších štádiách aj v pokoji,
 • únava,
 • znížená tolerancia alebo úplná neschopnosť fyzickej aktivity,
 • svalová slabosť,
 • zadržiavanie tekutín (môže sa nahromadiť v pľúcach a/alebo sa prejaviť opuchom dolných končatín),
 • zvýšená potreba močiť v noci (noktúria),
 • nechutenstvo,
 • nafukovanie a pocit plnosti brucha,
 • zápcha,
 • mentálne prejavy – zmätenosť, závraty, poruchy pamäte.

Liečba

Cieľom liečby ChSZ je zníženie chorobnosti a úmrtnosti pacientov a zlepšenie kvality ich života. Liečba je komplexná a pozostáva z diétnych a režimových opatrení, cvičenia a záťažových tréningov, kombinovanej farmakoterapie a chirurgickej alebo prístrojovej liečby. Súčasťou je účinná liečba primárneho srdcovocievneho ochorenia, ktoré tvorí podklad poruchy srdcovej funkcie – napríklad liečba hypertenzie, ischemickej choroby srdca či poruchy srdcovej chlopne.

Farmakologické možnosti liečby

 • Diuretiká – znižujú množstvo tekutiny v tele a pomáhajú zmierniť hromadenie tekutín v dolných končatinách a pľúcach.
 • Digoxín – spôsobuje, že srdce bije silnejšie a pravidelnejšie.
 • ACE inhibítory – pomáhajú srdcu pumpovať viac krvi a tak znižovať krvný tlak.
 • Betablokátory – spomaľujú srdcovú frekvenciu a znižujú tlak krvi.
 • Sartany – znižujú tlak krvi a používajú sa u pacientov, ktorí nemôžu užívať ACE inhibítory.
 • Ivabradín – pridáva sa k štandardnej liečbe betablokátormi a ACE inhibítormi. Dokáže rýchlo a bezpečne znížiť srdcovú frekvenciu a už po jednom mesiaci liečby, znižuje riziko smrti na srdcové zlyhávanie o 26 %. Táto liečba zároveň znižuje aj potrebu hospitalizácií. Keďže liek prináša tzv. inteligentné zníženie srdcovej frekvencie, nehrozí, že by sa tep srdca znížil až priveľmi – liek zníži frekvenciu práve o toľko, o koľko je to u toho-ktorého pacienta potrebné.
 • Antagonisti aldosterónu – obyčajne sa používajú u pacientov so stredným až závažným srdcovým zlyhávaním.
 • SGLT2 inhibítory
 • ARNI

Pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním obyčajne užívajú kombinovanú liečbu. U všetkých bez ohľadu na triedu ochorenia sa odporúča liečba ACE inhibítormi alebo sartanmi, betablokátormi (pokiaľ u nich nie je liečba kontraindikovaná kvôli inému ochoreniu či nežiaducim účinkom). Podľa prejavov ochorenia sa odporúča aj liečba diuretikami, alebo digoxín. Veľký zmysel pre pacientov s CHSZ môže mať liečba ivabradínom, ktorá môže významne ovplyvniť ich prognózu a kvalitu života.

Chirurgická a prístrojová liečba

Pri liečbe chronického srdcového zlyhávania a jeho komplikácií sa okrem farmakologickej liečby môže využiť viacero prístupov:

 • Chirurgická liečba – napr. ischemickej choroby srdca alebo porúch chlopní.
 • Prístrojová liečba – automatické implantované defibrilátory, srdcová resynchronizačná liečba.
 • Mechanické podpory srdca – ako „predstupeň“ k transplantácii srdca.
 • Hemodialýza, ultrafiltrácia – u pacientov s CHSZ, ktorým zlyhali obličky.
 • Transplantácia srdca – vhodná pre vybraných pacientov, ktorí spĺňajú medicínske kritériá.

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť