Spôsobuje NAFLD hypertenziu alebo naopak? Vedci hľadajú odpoveď

2. júla 2024

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je v súčasnosti považovaná za multisystémové ochorenie, ktoré má významnú spojitosť so zvýšeným rizikom širokého spektra nepečeňových komplikácií, vrátane kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Za jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov KVO je považovaná hypertenzia, pričom najnovšie zistenia naznačujú, že zvýšený krvný tlak by mohol predpovedať vznik NAFLD. Iné výskumy zase uvádzajú, že prítomnosť a závažnosť NAFLD koreluje s výskytom hypertenzie. Tieto nové dôkazy pritom spoločne naznačujú existenciu možného obojsmerného vzťahu medzi vysokým krvným tlakom a NAFLD.1

Pozrime sa bližšie na dostupné štúdie, ktoré sa venujú tejto téme. 

NAFLD a kardiovaskulárne ochorenia

NAFLD je najčastejším chronickým ochorením pečene v západných krajinách a postihuje približne 25% dospelej populácie. Keďže sa často spája s ďalšími metabolickými komorbiditami, ako sú obezita, cukrovka druhého typu alebo dyslipidémia, je všeobecne považovaná za hepatálny prejav metabolického syndrómu.2

Okrem potenciálu spôsobovať ochorenia a úmrtia súvisiace s pečeňou, súvisí NAFLD aj so subklinickými a klinickými kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO). Čoraz viac dôkazov pritom naznačuje, že pacienti s NAFLD čelia značnému riziku vzniku hypertenzie, ischemickej choroby srdca, kardiomyopatie a srdcových arytmií, ktoré vedú k zvýšenej kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti. 2

Prirodzený priebeh NAFLD je variabilný a u prevažnej väčšiny pacientov nedôjde k progresii od jednoduchej steatózy do fibrózy a konečného štádia ochorenia pečene.

Avšak pacienti s progresívnymi formami NAFLD vrátane nealkoholovej steatohepatitídy (NASH) a/alebo pokročilej fibrózy, ako aj pacienti s NAFLD so súbežným diabetom 1. typu čelia najvyššiemu riziku KVO. 2

I keď väčšina pacientov má miernu steatózu, približne 20 – 30% prípadov sa vyvinie do NASH s progresívnou fibrózou, a z nich zhruba 20% pokročí k cirhóze so zvýšeným rizikom hepatocelulárneho karcinómu.

Medzi rizikové faktory spojené s progresiou NAFLD patria genetické zmeny, zvyšujúci sa vek, zápal, črevná dysbióza a metabolické abnormality, ako sú inzulínová rezistencia a hyperinzulinémia. 2

Celosvetová prevalencia NAFLD sa odhaduje na približne 30 %, zatiaľ čo celosvetová prevalencia NASH sa pohybuje okolo 3 až 5 %. V európskych krajinách NAFLD postihuje približne jedného z troch členov celkovej populácie, pričom prevalencia rastie smerom od južnej po severnú Európu. 2

Kardiovaskulárne ochorenia sa nevyhýbajú ani štíhlym ľuďom s NAFLD

Odborníci pritom upozorňujú, že výskyt KVO medzi štíhlymi pacientmi s NAFLD a ostatnými pacientmi s NAFLD je porovnateľný a prevencia kardiovaskulárnych ochorení je teda potrebná v prípade oboch skupín.3

NAFLD súvisí so zvýšeným rizikom výskytu prehypertenzie a hypertenzie

Najčastejším modifikovateľným rizikovým faktorom KVO je artériová hypertenzia. Podľa súčasných odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je približne 54 % všetkých mozgových príhod a 47 % všetkých prípadov ischemickej choroby srdca priamym dôsledkom vysokého krvného tlaku. Okrem toho zvyšuje riziko vzniku a progresie srdcového zlyhávania, periférnej artériovej okluzívnej choroby a srdcových arytmií, najmä fibrilácie predsiení.2

Medzi pacientmi s NAFLD sa prevalencia artériovej hypertenzie pohybuje od 40 do 70 % a podľa najnovších výsledkov NAFLD výrazne súvisí so zvýšeným rizikom výskytu prehypertenzie a hypertenzie.2

Rôzne štúdie – rôzne výsledky, vzťah tam však je

Výskumníci, ktorí sa zamerali na hľadanie súvislosti medzi hypertenziou a NAFLD, analyzovali zverejnené štúdie. Identifikovali pritom 26 publikovaných počas desiatich rokov, ktoré buď konštatovali, že hypertenzia môže nezávisle prispievať k rozvoju NAFLD alebo že NAFLD sa považuje za rizikový faktor hypertenzie.

Štrnásť štúdií preukázalo, že hypertenzia je rizikovým faktorom NAFLD, desať štúdií identifikovalo NAFLD ako rizikový faktor hypertenzie a dve štúdie uvádzali obojsmerný vzťah.4

Všetky tieto nové zistenia naznačili potenciálnu vzájomnú príčinnú súvislosť medzi NAFLD a hypertenziou a tiež existenciu komplexného a vzájomne prepojeného biologického základu, ktorý spája reguláciu krvného tlaku s metabolickými a histologickými podmienkami v pečeni.4  

Objasnenie vzťahu je dôležité aj pre liečbu a prevenciu

V súvislosti s obrovským počtom pacientov s NALFD a hypertenziou na celom svete je objasnenie ich vzťahu dôležité pre predikciu rizika, primárnu prevenciu a skúmanie terapeutických režimov týchto dvoch ochorení.1

Vzhľadom na úzku súvislosť medzi NAFLD a hypertenziou by sa tiež mala podľa odborníkov venovať veľká pozornosť prekrývajúcim sa prístupom k ich liečbe. V súčasnosti pritom oba základné prístupy zahŕňajú úpravu životného štýlu, vrátane zdravej vyváženej stravy, zníženia hmotnosti a pravidelnej fyzickej aktivity.5

V súvislosti s hypertenziou je dôležité aj pravidelné meranie krvného tlaku, ktorého optimálna hodnota je  120/80 mmHg. V prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90 mmHg, mali by ste ísť k lekárovi.

Pečeni pomôžu aj fosfolipidy

Pečeni postihnutej NAFLD pritom môžeme pomôcť fosfolipidmi. Siahnite po voľnopredajnom lieku Essentiale® 300 mg, ktorý obsahuje esenciálne fosfolipidy – prírodné látky blízke fosfolipidom, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele.

Esenciálne fosfolipidy obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú súčasťou bunkových membrán, a prispievajú tak k regenerácii a lepšej funkcii pečeňových buniek. Tým celkovo zlepšujú metabolické a detoxikačné procesy v pečeni. Hlavnou výhodou esenciálnych fosfolipidov je ich veľmi dobrá znášanlivosť a minimálne vedľajšie účinky.

 

 

 

Zdroje:

1. Bidirectional Association between Hypertension and NAFLD: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studie

 2. NAFLD and cardiovascular diseases: a clinical review

3. Risk of cardiovascular disease in lean patients with nonalcoholic fatty liver disease

4. The association between hypertension and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): literature evidence and systems biology analysis

5. Nonalcoholic Fatty Liver Disease - An Emerging Driver of Hypertension

 

 

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť