Únia sa stala členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

7. októbra 2019

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce vzniklo s ambíciou pôsobiť ako prostredník medzi lekármi, pacientmi a ďalšími odborníkmi, ktorí môžu súčasným alebo budúcim pacientom priniesť lepšiu a kvalitnejšiu liečbu a zdravotnú starostlivosť, so zámerom uľahčiť život pacientov s ochorením.

V rámci napĺňania cieľov, ktoré vždy smerovali v prospech pacientov, sme sa stali členmi Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP). AOPP je občianske združenie, ktoré združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz a pacientom zároveň poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Asociácia informuje verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ale napríklad aj o fungovaní zdravotnej starostlivosti. V neposlednom rade sa AOPP podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie aj v Európskom pacientskom fóre a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií.

Na oficiálnej webovej stránke AOPP je možné nahliadnuť do aktivít združenia alebo sa pozrieť na Ciele a priority asociácie pre rok 2019. V rámci členstva v AOPP zároveň prehlasujeme, že ako pacientske združenie prijímame za svoj aj Etický kódex Asociácie na ochranu práv pacientov SR - http://bit.ly/2orjeEP.

 

 

Staňte sa členom nášho občianskeho združenia

Zaregistrujte sa zdarma a získajte bezplatné členstvo s množstvom výhod.

Registrácia
Zatvoriť